Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

İnsanda sindirim sistemi lys ygs biyoloji konu anlatımı ali dağdelen.

Neden Sindirim?

Çünkü yediğimiz gıdaların hücreden geçecek kadar ufak parçalara ayrılması gerekir. Sindirimden asıl anlamamız gereken bir uzun zincirli molekülün zincirlerine kadar parçalanmasıdır. Kısacası yemek ve sindirmek aynı şey değildir. Besinlerin sindirilmesinde ilk aşama yemedir. Ekmek yediğimizde sindirimin ilk aşamasında dişlerimizle çiğneriz bu mekanik sindirimdir.


Mekanik Sindirim (Öğütme)

Besinlerin fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılması işlemidir. Örnek olarak elmanın dişlerle öğütülmesi mekanik sindirimdir. Büyük yağ moleküllerinin safra salgısı ile mekanik sindirimine dikkat edin.. kimyasal sindirim sanıp Karıştırmayın.

Kimyasal Sindirim (Hidroliz)

Kimyasal sindirimde besinler tamamen yapıtaşlarına parçalanır yani monomerlerine ayrılır. Bu işlemin sonunda;

 • Uzun zincirli moleküller yapıtaşlarına parçalanır
 • Bu yapıtaşları (monomerler) hücre zarından geçebilir
 • Kimyasal sindirimde oluşan küçük parçalar en küçük parçalardır bundan sonra yeniden sindirilemezler

Monomerler

 • Glikoz, aminoasit, gliserol, yağ asiti , fruktoz gibi organik bileşikler birer monomerdir
 • Monomerler hem enerji verici olarak solunumda hem de yapısal olarak kullanılabilir
 • Örneğin glikoz oksijenli solunum ile ATP üretilir glikozların birşelmesiyle sentezlenen selüloz bitki hücrelerinin çeperini oluşturmaktadır (yapısal)

1) Hücre içi Sindirim

 • Besinler hücre içerisinde fagositoz/pinositoz yoluyla bir koful içerisinde alınır.
 • Bu şekilde hücre içine alınan kofullara besin kofulu diyebiliriz
 • Besin kofulu ile lizozom organeli birleşir ve besinler lizozomun içindeki sindirim enzimleri ile sindirilir.
 • Lizozom bir nevi hücre içi sindirim enzimi deposudur.
 • Sindirim sonucu elde edilen yapıtaşları hücre metabolizmasında kullanılır atıklar da boşaltım kofulundan ekzositoz ile dışarı atılır.
 • hücre içi sindirim koful içinde gerçekleşmeseydi hücre kendini sindirebilirdi (otoliz)

2) Hücre Dışı Sindirim

 • Sindirim tamamen hücre dışındaki yapı ve organlarda gerçekleşir.
 • Sindirim sonucu oluşan monomerler hücre içine alınır.
 • Hücre dışı sindirim pek çok canlıda görülmektedir.
 • Hayvanlarda gelişmiş sindirim sistemi, çürükçül canlılarda hücre dışına salgılanan sindirim enzimleri buna örnek gösterilebilir
 • Hücre dışı sindirim de kimyasal sindirimdir ve sonunda yine monomerler oluşur.
 • Hücre dışı sindirimde kullanılan enzimler lizozomdan gelmez
 • Golgi, ER ve Ribozom organelleri birlikte çalışıp hücre dışı sindirim enzimlerini üretip hücre dışına bırakır.
 • Hücre dışından kastedilen yer bir sindirim organının içi olabileceği gibi (mide gibi) dış ortam da olabilir (mantarların durumu)
 • Özetle Lizozom sadece hücre içi sindirim ile görevli organelimizdir hücre dışı sindirimde görevi yoktur.

 

İnsanda Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

Ağız > Yutak > Yemek Borusu > Mide > İnce Bağırsak > Kalın Bağırsak > Anüs

1.Ağız

Besinlerin  vücut içerisine alındığı kısımdır DİŞLER , Tükürük Bezleri ve Dil organlarından oluşur

A) Dişler

Besinlerin mekanik sindirimini gerçekleştirir çiğneme parçalama ve öğütme işlemlerini yapar. Kesici dişler besinleri ısırıp koparmada kullanılır, köpek dişleri parçalamada en arkadaki azı dişleri öğütmek için kullanılır.

Yanda dişin enine kesiti görülmektedir.

B) Tükürük Bezleri

 • İnsanda kulak altı dil altı ve çene altı olmak üzere 3 çift tükürük bezi bulunur.
 • Bu bezler salgılarını ayrı kanallarla ağız boşluğuna bırakır
 • Tükürük salgısı ağzı nemli tutar kurumasını engeller
 • Tükürük salgısı içerisinde yer alan mukus lokmaların kayganlaşmasını sağlar.
 • Sindirimi başlatır ayrıca tükürük içerisindeki amilaz (pityalin) enzimi nişastanın daha küçük parçalara ve maltoza kadar parçalanmasını sağlar.
 • Tükürük içerisindeki lizozim salgısı bakterileri öldürür ve dişlerin çürümesini engeller

C) DİL

 • Çiğneme sırasında besini yönlendirir
 • Lokmaların oluşumuna yardım eder
 • Besinlerin yutak ve yemek borusuna iletimini sağlar
 • Çizgili kaslardan oluşmuştur
 • Sindirim dışında dil konuşmada da yardımcı organdır

2.Yutak

Yutak besinlerin soluk borusuna kaçmasını engeller besinler yemek borusuna geçerken alınan hava soluk borusuna verilir. Yemek yerken soluk alma burundan devam edebilir yutak ile bağlantısı olan diğer yapılar,

 • Ağız boşluğu
 • Burun boşluğu
 • Östaki borusu
 • Soluk borusu
 • Yemek borusu

3.Yemek Borusu

Besin lokmalarının mideye iletildiği kısımdır. Dıştan içe bağ doku düz kas ve mukoza tabakasından oluşur. Lokmalar peristaltik hareket ile ilerlemektedir.

4.Mide ( Proteinlerin Kısmi Sindirimi )

 • Midede mekanik sindirim + kimyasal sindirim gerçekleşir.
 • Midenin iç kısmında çift katlı mukoza tabakası ortasında çapraz enine ve boyuna düz kaslar en dışında bağ doku bulunur bağ dokunun üzeri karın zarı periton ile kaplanmıştır bu zarın salgıladığı kaygan sıvı organların birbirine sürtmesini engeller.
 • Midenin çalışmasını Vagus Siniri ve Gastrin hormonu düzenlemektedir
 • Besinlerin ağıza alınıp çiğnenmeye başlamasıyla birlikte Vagus siniri mideyi uyarır ve mide duvarından Gastrin hormonu sentezlenir
 • Mide içerisinde besin varsa kaslar kasılır ve dalgalanma yaparak besinleri sıvı bulamaç haline getirir buna kimus denir
 • Mideye giren besinler Gastrin salgılanmasını devam ettirir
 • Gastrin hormonu mide bezlerinden Pepsinojen , HCl ve Mukus (Süt çocuklarında lap enzimi de salgılanır) salgılatır
 • Mukus mide duvarını örter ve korurken HCl asidinin mideyi tahrip etmesini de engeller
 • Pepsinojen enzimi aktif bir enzim değildir HCl ile aktif hale gelir HCl midede pH değerini 1-3 civarına getirir (asidik)
 • Pepsin enzimi ile proteinleri polipeptitlere çevirir bu bir kimyasal sindirimdir

Midede proteinlerin kimyasal sindirimine başlanır ama tam bir sindirim değildir! Polipeptitler de ince bağırsakta Erepsin enzimi etkisinde sindirilir.

5.İnce Bağırsak

 • Mide ile kalın bağırsak arasında yer alan 7,5 metre uzunluğunda kıvrımlı bir borudur
 • İnce bağırsak 3 bölümden oluşur 1-Oniki parmak bağırsağı 2-boş bağırsak 3-kıvrımlı bağırsak
 • Dıştan içe bağ doku, düz kaslar ve içte epitel doku yer alır bağ dokuyu dıştan karın zarı periton örter
 • İçteki epitel doku özelleşmiştir villus ve mikrovillus adı verilen kıvrımlı yapılar sayesinde emilim yüzeyi artar
 • İnce bağırsak sindirimin tamamlandığı ve emilimin gerçekleştiği bölümdür.

İnce Bağırsak Hormonları

Mideden hemen sonra oniki parmak bağırsağı bölümü başlar bu bölümde mideden gelen asitli bulamaçın (kimus) etkisiyle oniki parmak bağırsağından 3 adet hormon salgılanır bunlar:

1.Sekretin 

Sekretin hormonu pankrestan bikarbonat iyonları salgılatıp ince bağırsak ortamının bazik olmasını sağlar. Buna ilaveten sekretin hormonu karaciğerden safra salgısını da artırır.

2.Kolesistokinin

Pankreası uyarır bu uyarım sonucunda Pankreas sindirim enzimlerini salgılar ayrıca Kolesistokinin safranın safra kanalına boşalmasını uyarır.

3.Enterogastrin

Besinlerin tamamı mideyi terk edip ince bağırsağa geçtiğinde mide öz suyu ve HCl salgısını durdurur midenin kendini sindirmesini engeller.


6.Kalın Bağırsak

Karın boşluğuna yerleşmiş olan kalın bağırsak 6-7 cm çapında ve 1,5 metre uzunluğunda bir yapıdır. Kalın bağırsak dıştan içe bağ doku düz kas ve içte epitel doku bulundurur ince bağırsakta olduğu gibi villus ve mikrovilluslar yoktur.

1.Kör Bağırsak (çekum)

2.Kolon

3.Rektum

olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Kör bağırsakta Apandis yer alır iltihaplandığında tehlikelidir. Rektum anüsten hemen önceki düz kısımdır. Kolon yukarı , yatay ve aşağı yönlü kısımdır.


Pankreas ( yardımcı organ )

Sindirime yardımcı organlardan biridir. Pankreastan salgılanan sindirim enzimleri ile ilgileniyoruz. İnsanda midenin altında uzanan 2-3 cm çapında 15-22 cm boyunda yaprak şeklinde bir organdır.

Pankreasın en önemli özelliği ise karma bez olmasıdır. Hem iç salgı bezi (hormon) hem de dış salgı bezidir (pankreas öz suyu)

Pankreas öz suyunda yer alan enzimleri bir görelim;

1.Amilaz (Karbonhidratlara etki eder)

2.Lipaz (Yağlara etki eder)

3.Tripsinojen ve Kimotripsinojen (Proteinlere etki eder)

4.Nükleaz (Nükleik Asitlere etki eder)

Pankreas özsuyunda yer alan bikarbonat iyonları ince bağırsağa giren asidik özellikteki kimusun nötrleşmesini sağlar. Pankreas özsuyu Virsung Kanalı ile Vater Kabarcığına boşaltılır(oniki parmak bağırsağında yer alır)


Karaciğer
( yardımcı organ )

Yaklaşık 2kg ağırlığıyla vücudun en büyük iç organıdır. Karaciğerin çok fazla işlevi vardır. Sindirim başta olmak üzere bunlara bakacağız. Kalpten çıkan temiz kanı karaciğere getiren damarın adı «Karaciğer Atardamarıdır» ince bağırsaktan gelen sindirilmiş besin bakımından zengin kan damarının adı «kapı toplardamarı» dır. Karaciğerden çıkan damar ise karaciğer üstü toplardamarıdır.

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi

Karaciğerde üretilen Safra sıvısı yağların sindiriminde ve emiliminde görev alır. Karaciğerde üretilen Safranın bir kısmı safra kesesinde depolanırken bir kısmı koledok kanalı ile oniki parmak bağırsağındaki Vater Kabarcığına dökülür. Safranın büyük bir kısmı ince bağırsağın son kısmından geri emilir emilemeyen kısmı ise kalın bağırsağa geçer ve dışkıya rengini verir.

Safranın yapısında safra tuzları,bilirubin,kolesterol ve yağ asitleri bulunmaktadır. Safra tuzları azalırsa kolesterol çöker ve safra taşı oluşturur bu da safranın dökülmesini engeller böylece safra pigmentleri deride birikerek sarılık hastalığına neden olur.

Safranın Görevleri

 • Safra sindirim enzimi içermemektedir ama sindirimde görevlidir
 • Sindirimdeki aslı görevi büyük yağ parçalarını çok daha küçük hale getirir böylece Lipaz enzimi küçük parçaları daha hızlı ve kolay sindirir
 • Safranın büyük yağları küçük yağlara çevirme işi kimyasal değil mekanik sindirimdir
 • Safra bazik bir çözeltidir mideden gelen asitli kimusun nötralize edilmesine yardımcıdır
 • Bakterileri öldürerek besinleri steril hale getirir
 • Safra tuzları yağda çözünen ADEK vitaminlerinin ve yağların emilimini de sağlar

Karaciğerin Sindirim Dışındaki Görevleri

 • Glikozların fazlasını Glikojen şeklinde depolar
 • İhtiyaç halinde Glikojeni yıkarak Glikozu kana verir
 • Proteinlerin karbonhidrat ve yağlara dönüşümünü sağlar
 • Amonyağı daha az zehirli olan üre ve ürik asite çevirir
 • Vücuda alınan zararlı ilaçları alkolü vs maddeleri zararsız hale getirir
 • Çok zehirli bir madde olan H2O2 yi katalaz enzimi ile parçalayıp zararsız hale getirir.
 • Yaşlı alyuvarları parçalar ve lenf yapımında görev alır
 • Kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparini üretir
 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan protrombin ve fibrinojeni üretir
 • Vücut sıcaklığının ayarlanmasına yardımcı olur
 • A,D,K ve B12 vitaminleri karaciğerde depolanır
 • Albümin adı verilen plazma proteinini üretir
 • Hormonların yapısına katılan kolesterolü üretir
 • Provitamin A karaciğerde vitamin A ya dönüştürülür
 • Kansızlık durumunda Alyuvar üretir
 • Embriyo döneminde de Alyuvar üretir
 • Karaciğer çok hayati fonksiyonları olan önemli organımızdır.

İnsanda Kimyasal Sindirim ve Sindirilmiş Besinlerin Emilimi

Su ve enzimlerin etkisinde Karbonhidratların glikozlara, Proteinlerin aminoasitlere, Yağların yağ asiti ve gliserole kadar parçalanması işlemidir. Böylece hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller elde edilmiş olur (Monomerler)

ÖNEMLİ NOT! Kimyasal sindirimin olmazsa olmazı su ve enzimlerdir kimyasal sindirimin diğer adının HİDROLİZ olduğunu da unutmayınız.

1.Karbonhidratların Sindirimi

Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar oniki parmak bağırsağı ve ince bağırsakta devam eder.

İnce Bağırsakta Karbonhidratların Sindirimi Devam Eder ve Sonlanır..

 

2.Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi midede başlar ve ince bağırsakta sonlanır.

MİDE: Gastrin hormonunun etkisiyle Pepsinojen ve HCl salgılanır

Pepsinojen HCl etkisiyle aktif hale gelir. Süt çocukları için geçerli olmak üzere Lap

Kazein proteinini çözeltir Pepsin Kazeine etki eder.

 

Oniki Parmak Bağırsağında Protein Sindirimi

Besinlerin oniki parmak bağırsağına geçmesiyle birlikte Pankreastan Tripsinojen ve Kimotripsinojen enzimleri salgılanır. Tripsinojen Enterokinaz enzimi ile aktifleşir ve Tripsin olur. Kimotripsinojen ise Tripsin ile aktifleşir ve Kimotripsin olur.

3.Yağların Sindirimi

Yağların sindirimi tamamen ince bağırsakta gerçekleşir. Kolesistokinin hormonu etkisiyle salgılanan Safra yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir.

 

 

Sindirimi Tamamlanan Besinlerin Emilimi

Sindirimi tamamlanan besinlerin kan dolaşımına karışmasına emilim denir.

Emilim işlemi ince bağırsak yüzeyindeki villuslar ve mikrovilluslar ile yapılır.

Yanda ince bağırsak içyüzeyi ile bir villusun yapısını görüyorsunuz.

1.Glikoz ve Aminoasitlerin Emilimi

Glikoz ve aminoasitler villusun yapısındaki epitel hücreleri tarafından difüzyon ve aktif taşıma ile emilerek kılcal kan damarlarına verilir kılcal damarlar birleşerek kapı toplar damarına oradan da karaciğere uğrayan glikozun fazlası glikojen şeklinde depo edilir. Aminoasitler de gerekirse glikoz ve yağ asitlerine dönüştürülür.

2.Yağ Asiti,Gliserol ve ADEK in Emilimi

Yağ asitleri Gliserol ve ADEK vitaminlerinin emilmesi daha farklıdır. Bunlar Lenf yoluyla dolaşıma katılır. Yağ asitleri ile gliseroller ince bağırsak epitel hücrelerinde birleştirilir ve Trigliseritler elde edilir.

Trigliseritlerin kolesterol ve özel proteinlerle kaplanması sonucunda oluşan Şilomikron tanecikleri lenf kılcallarına geçer oradan lenf damarları yoluyla kan dolaşımına karışır.

ADEK vitaminleri ve yağlar %90 lenf yoluyla dolaşıma katılırken %10 kadarı kılcal kan damarları yoluyla kan dolaşımına katılır.

3.Mineraller , Su , B ve C Vitaminleri

Bunların ince bağırsaktan emilimi epitel hücrelerinden aktif taşıma ve difüzyon ile kılcal damarlara aktarım şeklindedir.

Kalın Bağırsakta Emilim

Kalın bağırsağa gelen atık maddelerin içerisinde bir miktar faydalı madde bulunabilir. Bunlar vitaminler, su ve madensel tuzlardır ve kalın bağırsaktan geri emilirler. Ayrıca K ve B vitaminleri de kalın bağırsakta yaşayan bakterilerce sentezlenip yine buradan emilir.

Kalın bağırsaktaki atıklar (dışkı) peristaltik hareketlerle rektuma doğru ilerler. Bu sırada suyun emilimi gerçekleşir ve dışkı katılaşır. Eğer peristaltik hareket hızlanırsa su yeteri kadar emilemez ve ishal olur eğer çok yavaş olursa su çok emilir ve katılaşır kabızlık olur.

Sindirilen Besinlerin İzlediği Yol

 

 

HAYVANLARDA SİNDİRİM

1) Süngerlerde Sindirim

 • Sindirim sistemi yoktur
 • Hücre içi sindirim görülmektedir
 • Süngerlerden hidranın yapısındaki porlardan içeriye giren planktonlar (mikroskobik bitki ve hayvanlar) hücre içine fagositoz ile alınır ve sindirilir
 • Süngerlerde ayrıca ağız ve anüs olarak görev yapan tek bir açıklık vardır
 • Sindirilemeyen sindirim atıkları bu açıklığa verilerek dışarı atılır.

2) Sölenterlerde Sindirim

 • Dışarıya açılan tek delikleri bulunur
 • Tentakül uzantıları besin alımına yardım eder
 • Hücre içi + Hücre dışı sindirim görülmektedir
 • Açıkıktan giren besinler sindirim boşluğuna geçer burada enzimlerin etkisiyle daha küçük parçalara ayrılır (hücre dışı sindirim)
 • Sonra bu parçalar fagositoz ile hücre içine alınır ve sindirilir (hücre içi sindirim)

3) Solucanlarda Sindirim

 • Yassı solucanlardan planaryada hücre dışı sindirimi hücre içi solucan kursak yutaksindirim izler ve tek bir açıklık vardır
 • Yuvarlak solucan ve halkalı solucanlarda ağızla başlayıp anüsle biten bir sindirim kanalı vardır
 • Toprak solucanında daha gelişmiş bir sistem vardır Ağız > Yutak > Yemek Borusu > Kursak > Taşlık > Bağırsak > Anüs şeklinde bir sindirim kanalı mevcuttur lütfen resim üzerinde inceleyin.

4) Diğer Omurgasızlar

 • Yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisidikenlilerde ağız ile başlayan anüs ile biten tam sindirim kanalı mevcuttur.
 • Çekirgede ağız emici delici veya kesici özellikte olabilir sindirim kanalı: ağız > yemek borusu > kursak > orta bağırsak > arka bağırsak > anüs şeklindedir.

Omurgalılarda Sindirim

 • Omurgalılarda sindirim omurgasızlara göre daha gelişmiştir.
 • Genelde ağız yutak yemek borusu ince ve kalın bağırsak bulunur
 • Memeliler dışında kalan diğer omurgalılarda kloak açıklığı vardır
 • Kloak sindirim atıklarının ve üreme hücrelerinin vücut dışına bırakıldığı açıklıktır

1) Kuşlarda Sindirim

 • Keratin yapılı özel gagaları vardır diş görülmez
 • Besinler önce kursakta depolanır ve ıslatılır sonra mideye geçer
 • Midedeki besinler mide öz suyu ile ıslatılır ve taşlığa gönderilir
 • Taşlıkta taş parçalarını çevreleyen güçlü kaslar sayesinde besin mekanik olarak sindirilir
 • Bağırsakta karaciğer ve pankreas enzimleri ile kimyasal sindirim gerçekleşir
 • Kuşlarda selülozun sindirimi kör bağırsaktan gelen enzimlerle olur.

2) Memelilerde Sindirim

 • En gelişmiş sindirim sistemine sahiptirler
 • Memelilerin dişleri beslenme şekline göre özelleşmiştir
 • Bazı memeli türleri gagalıdır bazılarının ağız yapısı farklıdır bazılarının da mide yapısı farklıdır
 • Otçul memelilerde sindirim sistemi etçil memelilerden daha farklıdır
 • Otçul memelilerde otları kesmek ve öğütmek için gelişmiş diş yapısı varken etçillerde avını yakalayıp boğmak için güçlü çene kasları ve sivri kesici dişler bulunur
 • Memelilerden insanların sindirim sistemi en gelişmiş olanıdır bunu ayrıca işleyeceğiz.

Otçul Memelilerde Sindirim

 • En gelişmiş sindirim sistemine sahiptirler
 • Memelilerin dişleri beslenme şekline göre özelleşmiştir
 • Bazı memeli türleri gagalıdır bazılarının ağız yapısı farklıdır bazılarının da mide yapısı farklıdır
 • Otçul memelilerde sindirim sistemi etçil memelilerden daha farklıdır
 • Otçul memelilerde otları kesmek ve öğütmek için gelişmiş diş yapısı varken etçillerde avını yakalayıp boğmak için güçlü çene kasları ve sivri kesici dişler bulunur
 • Memelilerden insanların sindirim sistemi en gelişmiş olanıdır bunu ayrıca işleyeceğiz.

 

Geviş Getirme: besinlerin ağıza getirilerek yeniden çiğnenmesidir ineklerin birşey yemediği halde sürekli birşey çiğnemesinin nedeni geviş getirmektir.

 • Geviş getirenlerde sindirimin 4 bölümü vardır
 • işkembe, börkenek, şirden ve kırkbayır
 • Besinler önce işkembe ve börkenekte depolanır
 • Burada simbiyotik bakteriler selülozun sindirimini sağlar
 • Sonra buradaki besinler tekrar ağıza getirilerek yeniden çiğnenir (geviş getirme)
 • İyice parçalanmış olan besinler tekrar yutulur buradan önce kırkbayıra sonra şirdene gider
 • Şirdende besinler enzimlerin etkisiyle kimyasal sindirime uğrar ve yapıtaşlarına ayrılır
 • Sindirilmiş besinler ince bağırsaktan emilir artıklar kalın bağırsağa verilir.

Geviş Getirmeyen Otçul Memelilerde Sindirim

 • At,eşek ve katır gibi hayvanlar geviş getirmezler ama otçuldurlar
 • Mideleri tek bölümlüdür
 • bunlarda işkembe börkenek gibi organlar yoktur yine de selülozu sindirebilirler
 • Selülozu sindiren bakterileri ince bağırsak ve kalın bağırsağın birleşme noktasındaki çekumlardır
 • Her otçul memeli selülozu sindirebilir ama sadece geviş getirebilenlerde mide 4 bölümlüdür

Etçil Memelilerde Sindirim

 • Aslan kaplan sırtlan leopar çita gibi hayvanlar sadece et ile beslenir
 • Çene kasları gelişmiştir ve kesici sivri dişleri vardır
 • Midelerinin genişleme özelliği çok yiyebilmelerine olanak verir
 • Geniş mide sayesinde depoladıkları besinlerle günlerce avlanmadan yaşayabilirler
 • Etçil memelilerde selüloz sindirimi yapılamaz zaten bitkileri yemezler.


ÖNEMLİ NOT!

Otçul memelilerin sindirim kanalı uzun,etçil memelilerin sindirim kanalı kısadır Bunun nedeni otçullarda selülozu sindirmek zor Etçillerde eti sindirmek daha kolaydır.Uzun sindirim kanalı uzun zamanda ve daha geniş bir yüzeyde sindirim demektir. Geviş getirmeyen otçulların ince bağırsağı geviş getirenlerden daha uzundur.

İnsanda sindirim sistemi konu anlatımı dersimizin sonuna geldik. Sindirim sistemi konusuyla alakalı soruları çözerek konuyu daha net bir şekilde anlayabilirsiniz.

 

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort