Protista ve Mantarlar Alemi Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Protista (bir hücreli ökaryot canlılar) ve mantarlar alemi konu anlatımımıza hoşgeldiniz arkadaşlar. Mantarlar konu anlatımı , ökaryot canlılar konu anlatımı.

A) PROTİSTA ALEMİ

 • Ökaryot yapılı bir hücreli canlılardır.
 • Çekirdekleri çift zarlıdır (ökaryot)
 • Ribozom dışında organelleri mevcuttur.
 • Bazıları koloni halinde yaşayabilir ama büyük kısmı tek hücrelidir.
 • Bazıları heterotrof bazıları ototroftur.
 • Hareketsiz olanları olduğu gibi kamçılı ve silli olan aktif hareket eden protistler de vardır.

1.Öglena // Kamçılıların Örneği//

Kamçılılar grubundandır. Kloroplast bulundurur ve Fotosentez yaparak besinlerinin bir bölümünü kendi üretir bir bölümünü dışarıdan alır.

2.Amip//Kökayaklılar Örneği//

Kökayaklılar grubundandır. Yalancı ayakları sayesinde hareket eder ve besinleri içeri alır. Amip tatlı sularda yaşar ve heterotrof beslenir.

3.Paramesyum //Silliler Örneği//

Sillilerdendir. Paramesyumu çevreleyen siller hareket edebilmesini sağlar. Kontraktil koful içerideki fazla suyun boşaltımını sağlar.

4.Plazmodyum //Sporlulara Örnektir//

Sporlulardandır.  Hareket etmesi için kamçı veya silleri bulunmaz. Kontraktil kofulu da yoktur. Parazit olarak yaşayan Plazmodyum Malaria bir tür sivrisinek ile insanlara taşınır ve sıtma hastalığına neden olur.

5) Algler

Kloroplast içerir ve fotosentez yapabilirler hücre çeperleri bulunur. Sporlu veya bölünerek çoğalırlar. Tek hücreli veya çok hücreli olabilirler.

6) Cıvık Mantarlar

Çok çekirdekli, amipsi, şekilsiz saprofit beslenen canlılardır.

B) Mantarlar Alemi

 • Ökaryot yapılı ve genelde çok hücreli canlılardır.
 • Parazit veya çürükçül beslenirler
 • Mantarlar bitkilerle karıştırılmamalıdır
 • Hücre çeperi vardır fakat selüloz değil kitindir.
 • Çok hücreli mantarlarda hücreler dallanmış iplikler halindedir bu ipliklere hif adı verilir
 • Hifler birleşerek miselyumu meydana getirir miselyumun görevi emilim yapmaktır.
 • Sporla çoğalırlar ve aktif hareket edemezler.
 • Yaprak kök ve gövde gibi bitkisel kısımları yoktur.
 • Maya küf şapkalı ve parazit mantarları en önemli mantar gruplarıdır.

Mantarların Biyolojik Açıdan Önemi

 • Maya mantarı hamurun mayalanmasında,
 • Bir çeşit küf mantarı Penisilin antibiyotiğinin üretiminde kullanılır
 • Mantarların bir kısmı gıda olarak tüketilir //kültür mantarı gibi//
 • Büyük bir kısmı madde döngüsüne katkıda bulunur
 • Mantarlar ekosistemin önemli bir parçasıdır.
No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort