Proteinler Konu Anlatımı

Proteinler sadece besin olarak kullanılmazlar (yani sadece solunumda ATP üretmek için değillerdir) düzenleyici ve yapısal özellikler de kazanmışlardır. Hormonların ve enzimlerin yapısına katılmaları düzenleyici olduklarını , hücre zarı ve organeller ile kasların yapısına katılmaları yapısal olduklarını gösterir. Proteinler aynı zamanda enerji verici besinler olarak da kullanılmaktadır.

Proteinlerin Genel Özellikleri

 • Yapılarında C, H ve O ve N atomları bulunur buna ilaveten S ve P de bulunabilir
 • Proteinlerin sentezi DNA üzerindeki şifreye göre gerçekleşir
 • Proteinler aminoasitlerin birleşmesiyle meydana gelirler
 • Enzimlerin yapısını proteinler oluşturur
 • Canlılarda savunma depolama yapıya katılma ve taşıma gibi çok farklı görevleri vardır
 • Proteinler Ribozom organelinde DNA dan gelen bilgiye göre sentezlenir
 • DNA üzerinde her proteinin sentezinden sorumlu bir GEN parçası bulunmaktadır.

Proteinleri Görevleri

 • Proteinler besin olarak kullanılabilir sindirildiklerinde Aminoasitler açığa çıkar bu aminoasitler solunum reaksiyonlarına katılabilir (Enerji vericidir)
 • Vücudun ana yapısını oluşturur kaslar büyük oranda proteinden oluşmaktadır proteinler hücre zarının ve organellerinde yapısına katılır (yapısaldır yapıya katılır)
 • Proteinler Enzimlerin tümü proteinlerden oluşur ve enzimler canlı için hayati öneme sahiptir (düzenleyicidir)
 • Hormonların büyük kısmı proteinlerden oluşmaktadır (düzenleyicidir)
 • Alyuvarların yapısında bulunan ve solunum gazlarının taşınmasını sağlayan hemoglobinin yapısına katılır
 • Kas kasılmasında çalışan Aktin ve Miyozin protein yapılıdır bu nedenle proteinler kas kasılmasında da etkilidir.
 • Hücre bölünmesi sırasında DNA ipliğini dıştan protein kılıf sarar ve kromozom oluşur
 • Proteinler açlık durumunda en son kullanılan organik bileşiklerdir.

HEMEN PROTEİNLER TESTİNİ ÇÖZ!

Aminoasitlerin Yapısı ve Genel Özellikleri

 • Doğada 20 çeşit aminoasit bulunmaktadır
 • Aminoasitlerin farklı sayı ve çeşitte ardarda bağlanmasıyla protein zincirleri oluşur

Peptitleşme

 • Protein sentezi sırasında aminoasitler arasında oluşan bağa «peptit bağı» denir.
 • Çok sayıda aminoasit birleşirse polipeptit, iki tane birleşirse dipeptit, üç tane ise tripeptit ..vs.
 • Polipeptit ile protein aynı şey değildir proteinler polipeptitlerin özel bir şekilde bükülüp kıvrılmasıyla işlevsel olur

Esansiyel (Temel) Aminoasitler

 • Doğada 20 çeşit aminoasit bulunmaktadır
 • Bu aminoasitlerden bir kısmı vücutta üretilebilir
 • Bir kısmı ise dışarıdan alınmak zorundadır
 • Dışarıdan alınması zorunlu olan aminoasitlere Esansiyel (temel) aminoasitler denmektedir.

Protein Çeşitliliğine Etkiyen Faktörler

 • Aminoasit çeşidi (20 çeşit aminoasit var)
 • Aminoasit sayısı (proteindeki toplam A.asit)
 • Protein sentezinden sorumlu Genin dizilişi
 • Protein zincirinin  uzunluğu

Denatürasyon

 • Yüksek sıcaklık, pH gibi nedenlerle proteinlerin yapısı bozulur buna denatürasyon denir.

HEMEN PROTEİNLER TESTİNİ ÇÖZ!

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort