Eşeysiz Üreme Konu Anlatımı

Eşeysiz Üreme

 • Özelleşmiş eşey hücreleri görülmez (sperm,yumurta gibi.)
 • Oluşan yavru bireyler atalarının aynısıdır
 • Dolayısıyla kalıtsal çeşitlilik hiç yoktur
 • Tek birey olması eşeysiz üreme için gayet yeterlidir.
 • Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmedir


1) İkiye Bölünme

 • Hücrenin belli bir büyüklüğe ulaştığında ikiye bölünmesi olayıdır.
 • Prokaryot canlılardan bakterilerde ve arkelerde görülür
 • Ökaryot canlılardan ise protistlerde (amip öglena paramesyum) ve bazı maya hücrelerinde görülmektedir.
 • İkiye bölünme aslında mitoz bölünmeden farksızdır hiçbir kalıtsal çeşitliliği yoktur
 • Ortamda biriken maddeler ve yeterli besin olmayışı üremeyi sınırlandırır

2) Tomurcuklanma

 • Ana canlıdan tomurcuk şeklinde bir yapı meydana gelir
 • Bu yapı zamanla büyür ve yeni bir birey meydana getirir
 • Bira mayası, sünger ve hidra ile mercan gibi sölenterlerde ciğer otu gibi basit yapılı bitkilerde görülür.

3) Rejenerasyon

 • Rejenerasyon kelime anlamı olarak yenilenmedir. Canlıdan kopan bir parçadan yeni bir birey oluşması şeklinde gerçekleşen eşeysiz bir üremedir.
 • Örneğin planaryı ikiye böldüğünüzde her parçadan yeni bir birey meydana gelir.
 • Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi olayında ise üreme yoktur yenilenme organ düzeyinde kalır ve kopan kısımdan yeni bir kertenkele meydana gelmez.

4) Sporla Üreme

 • Spor hücreleri ana canlıdan mitoz bölünmeyle meydana gelen dayanıklı hücrelerdir
 • Uygun ortamda sporlardan yeni bireyler meydana gelir
 • Mantarlarda sporla üreme görülür
 • Döl almaşı (metagenez) yapan canlılarda ise spor mayoz bölünme ile oluşur burada oluşan sporlar eşeysiz üreme kapsamında ele alınmaz.

5) Vejetatif Üreme 

 • Bitkinin bir bölümünün koparılması / kesilmesi ve bu parçanın ayrı bir bitki haline gelmesi esasına dayanan eşeysiz üreme şeklidir.
 • Yeni oluşan birey ata bireyin tıpatıp aynıdır yani genetik çeşitlilik olmaz. Diyelim ki iyi cins bir meyve bitkisi buldunuz bunun aynısından binlercesini bu yol ile üretebilmek mümkün.
 • Çekirdeksiz üzüm ve muz gibi bitkilerde tohum oluşmadığı için sadece vejetatif yolla çoğaltılabilirler.
 • Çilek bitkisinde toprak yüzeyinde paralel ilerleyen bir sürünücü gövde ve bu sürünücü gövdeye bağlı nodyum adı verilen düğümler köklenip yeni çilek bitkileri oluşturur
 • Bazı bitkilerde de rizom adı verilen toprakaltı gövdeler bulunur Ayrık otunda yer altında büyüyen yatay gövdeleri vardır bu gövdeler üzerindeki düğümler köklenerek yeniş bitkileri oluşturur.

Çelikle Üreme: ana bitkiden alınan yaprak , dal vb parçanın ayrı bir ortamda bekletilerek köklendirilmesi sağlanır. Kökleri çıkan bitkinin dikimi yapılır.
Aşılama: Bir bitkiden alınan parçanın başka bir bitki ile birleştirilmesidir aşılama yoluyla iyi cins bitkiler alınarak normal bitkilere aşılanır böylece verimli hale getirilir.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın