Enzimler Konu Anlatımı

Enzimler Biyoloji Konu Anlatımı // Canlılardaki En Önemli Organik Bileşiklerinden Biridir//

Enzim Nedir? Ne İşe Yarar?

 • Enzimler biyokimyasal reaksiyonların düşük aktivasyon enerjisi altında gerçekleşmesini sağlarlar.
 • Aktivasyon enerjisini düşürme işlemine katalizörlük denir.
 • Enzimler biyokimyasal katalizörlerdir.
 • Katalizörler reaksiyonu hızlandırır,aktivasyon enerjisini düşürür.
 • Kendi halinde bırakılsa milyon sene sürecek bir tepkime enzim ile saniyenin yüzde birinde gerçekleşir.

enzimler

Enzimin Yapısı

Enzimler yapısına göre basit ve bileşik enzim şeklinde iki kısımda incelenebilir. Basit enzimler sadece proteinden meydana gelen enzimlerdir. Bileşik enzimler ise protein kısıma ilave olarak yardımcı kısımdan meydana gelmişlerdir.

 • Yardımcı kısım organik ise (vitamin,NAD,FAD vb) koenzim adını alır
 • Yardımcı kısım inorganik ise (metal iyonları gibi) kofaktör adını alır)
 • Koenzim ve kofaktör Bileşik enizimin aktifliğini artıran yardımcı kısımlardır.
 • Enzimlerin asıl kısmı olan Protein kısmın adı Apoenzimdir.

Her apoenzimin (protein kısım) çalıştığı belli yardımcı kısımlar vardır bunlardan başkasıyla çalışamaz fakat yardımcı kısımlar farklı farklı apoenzimlerle çalışabilir.

Bileşik enzimlerde iki yardımcı kısım birlikte çalışırsa enzim aktif bir şekilde çalışabilir.

Enzimlerin Özellikleriaktifmerkez

 • Enzimler defalarca kullanılabilir
 • Reaksiyondan aynen çıkarlar
 • Canlı sistemlerdeki hemen her tepkime enzimlerle olur
 • Enzimin protein kısmında aktif merkez bulunur
 • Enzim substratına(etkilediği madde)  aktif merkezinden bağlanmaktadır

Substrat nedir?

 • Enzimlerden etkilenen maddeye substrat denir.
 • Substratlar ile enzimler arasında bir uyum vardır
 • Her enzim her substrat ile tepkime vermez
 • Enzim ile Substat arasındaki ilişkiye anahtar-kilit ilişkisi örnek verilebilir.

Picture1

 

ES (Enzim-Substrat) Kompleksi

 • Enzimler substratlarla birleşerek enzim substrat geçici kompleksini oluşturmaktadır.
 • Enzim ayrıldığında artık substrat ürüne dönüşmüştür.
 • Enzim yeniden kullanılmak üzere ayrılır.

Anahtar – Kilit İlişkisi

anahtar kilit ilişkisi

 

Enzimlerin Takım Halinde Çalışması

Enzimlerin çift yönlü  çalışma yani tersinme özelliği vardır diğer yandan uygun çalışma şartları sağlanırsa (ssk+yol+yemek) enzimler hücre dışında da çalışabilir 🙂

Enzimler takım halinde çalışır bir enzimin ürünü bir sonrakinin substratı olabilir. Bu takım çalışmasında geri besleme esastır. Son ürün yeterli miktara gelince ilk enzime bağlanıp çalışmasını durdurur.

Enzimatik Tepkimelere Etkiyen Faktörler Nelerdir?

faktörler enzim çalışmasına etkiyen

1) Sıcaklık

 • Enzimlerin en verimli çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık denir.
 • Düşük sıcaklıkta enzimler çalışmaz ama yapısı da bozulmaz yiyeceklerin buzdolabında saklanmasının sebebi bu özelliktir
 • Yüksek sıcaklıkta 55-60 derecede enzimlerin yapısı bozulur ve çalışamaz hale gelirler
 • İnsanda enzimlerin optimum çalıştığı sıcaklık 37 derecedir.

2) pH

Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH aralığı vardır. Kimi enzim nötr ortamda en iyi çalışırken kimi asidik ortamı sever.

 • Bazı enzimler asidik ortamda hiç çalışamaz bazı enzimler ise toleranslıdır her iki ortamda da çalışabilir
 • Kuvvetli asit ve bazlar yani pH 0 ile 14 enzimin yapısını bozar
 • Midede protein sindirimi yapan pepsin enzimi pH=2 de optimum çalışırken pankreastan salgılanan tripsin enzimi ince bağırsakta pH=8,5 da en iyi çalışır.
 • ( Mide asidik ortam , ince bağırsak bazik ortam )

 

3) Enzim yoğunluğu

Ortamda diğer şartlarda sıkıntı yoksa yani yeterli substrat varsa ve sıcaklık optimum ise enzim yoğunluğu arttıkça reaksiyon hızlanır.

substrat
4) Substrat yoğunluğu

Enzim miktarını sabit tutarak substrat yoğunluğunu artırdığımız taktirde reaksiyon hızlanır sonra yavaşlar ve sabit kalır çünkü tüm enzimler substrata doyar.
5) Substrat yüzeyi

Substat yüzeyi büyüdükçe enzimlerin etkileşime geçeceği toplam alan arttığı için reaksiyon hızlanır. Birşeyi küçük parçalara ayırmak toplam yüzeyi artırır.

substrat yüzeyi
6) Su

Moleküllerin hareket edebilmesi için ortamda en az %15 su bulunması gerekir aksi halde enzimler çalışamaz. Bu özellik çok tuzlu besinlerin bozulmadan kalmasını açıklar.

Aynı şekilde çok şekerli olan helva, reçel gibi gıdalar da bozulmadan kalır. Kurutulan sebzelerin ve kurutulan gıdaların bozulmamasının nedeni de bozulmasına neden olan bakterilerdeki enzimlerin çalışamamasıdır.
7) Aktivatör – İnhibitör madde

Enzimin etkinliğini artıran maddelere aktivatör, enzimlerin çalışmasını engelleyen maddelere inhibitör denir. İnhibitör maddeler enzime bağlanır ve ayrılmaz böylece enzim kullanılmaz hale gelir.

HORMONLAR

Arkadaşlar hormonlar konusu miniminnacık konulardan biri hormonlar da organik bileşiklerimiz arasında ama o kadar uzun değil..

Hormonlar canlılarda büyüme , gelişme , üreme , metabolizma gibi canlı fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili olan organik moleküllerdir bu yüzden düzenleyicidirler.

Hayvanlarda  hormonları salgılayan bezler bulunur (endokrin bezler)bu bezler ve salgıladıkları hormonlar birlikte «endokrin sistem»olarak adlandırılır.

Hormonlar kana karışır ve tüm vücuda yayılır fakat sadece etki etmesi gereken hedef organa etki eder

HORMONLAR ve İÇ DENGE (HOMEOSTASİS)

İnsanlarda hormon salgılayan endokrin bezlerin en önemlileri hipofiz bezi, tiroit bezi, paratiroit bezi, böbrek üstü bezleri, pankreas ve eşeysel bezlerdir. // Merak etmeyin bunları ileride güzelce öğreneceğiz inşallah //

Endokrin sistemin sağlığı son derece önemlidir endokrin sistemde problem olursa homeostasi bozulur canlı iç dengesini kaybeder ve manyaklaşır hastalıklar baş gösterir. Şeker hastalığı buna örnektir yeterli insülin salgılanamamasından dolayı kan şekeri çok yükselir.

Enzimler Biyoloji Konu Anlatımı [Ali DAĞDELEN] ders notumuzun sonuna geldik arkadaşlar..

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort