Biyolojinin Konusu

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. // kadavraları incelemez :)) // bio: hayat anlamına gelmektedir, -loji son eki ise tüm bilimlerde kullanılan son ektir dolayısıyla “Biyoloji” canlı bilimidir. Fakat biyoloji , canlıların çevreleriyle ilişkilerini de kurcaladığından sonuçta dolambaçlı olarak cansızlara da temas etmiş olur. Biyoloji bir gorili incelerken yaşadığı yeri , iklimini vb de inceleyebilir.

Biyoloji Biliminin Alt Dalları Nelerdir?

Sitoloji: Hücre bilimidir sitoloji, yani hücreleri enlemesine boylamasına inceler 🙂 mikroskop kullanır tabi incelerken çünkü hücrelerin pek çoğu gözle görülemeyecek kadar ufaktır. (tavuk yumurtası da bir hücredir)

Histoloji: Doku bilimidir histoloji. Dokular ise benzer görevleri yapan hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Örneğin çizgili kas hücreleri birleşerek çizgili kas dokusunu meydana getirir. Histoloji dokuların yapısını , organizmada bulunduğu yerleri ve hangi organların yapısına katıldıklarını inceleyip araştırır.

Anatomi ve Morfoloji: İkisi birlikte yapı bilimidir ama inşaat yapısı değil, canlı yapısı tabi ki. Anatomi canlıların iç yapılarını incelerken morfoloji dış yapısını inceler. Örneklendirecek olursak, anatomi kasların , iskelet ve iç organların yapısını inceler olaya yapısal olarak inşaat ustası gibi bakar. Morfoloji bilimi dış görünüşe bakar, içe bakmaz.// halbuki hiçbirşey göründüğü gibi değildir//

Fizyoloji: Organ ve dokuların ne iş gördüklerini kimyasal ve fiziksel prensiplerle ortaya koyar yani bu böbrek ne işe yarıyor? Bu kan ne işe yarıyor diye sorduğunuzda fizyoloji size böbrekler kanı süzer deyip geçmez! Böbreklerde fiziksel olarak glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne doğru yüksek basınçla itilen kan süzülür sonra henle kulpu boyunca bazı maddeler geri emilir vb der. Kısacası olayların kimyasal ve fiziksel yönlerini de mutlaka ortaya koyar.

Embriyoloji: Zigottan itibaren //zigot döllenmiş yumurtadır hacı// organizmanın geçirdiği gelişmeleri farklılaşmaları irdeleyip didikleyip durur böylece bizim kafamız karışır biyolojiden soğuruz 🙂 şaka şaka .. Embriyo dediğin işte zigottan itibaren aşama aşama gelişen canlı bunu inceleyen bilim dalı da embriyoloji oluyor.

Kalıtım(genetik): Canlıların//yani atların,develerin,tilkilerin,ağaçların ve insanların//özellikleri DNA adı verilen özel bir molekülde şifreli şekilde yer almaktadır//her hücrede bundan var// bu DNA denen mikrochipteki bilgilerin yeni yavrulara aktarılmasıyla kalıtım sağlanmış olur zaten kalıtım kalıtmaktan yani kalıcı hale getirmekten gelir. Şimdi senin babanda annende olan özelliklerin sana geçmesini açıklayan olay işte kalıtım (veya genetik) dir. DNA üzerinde bulunan ve belli proteinlerin sentezinden sorumlu olan bölmeciklere GEN denir , Genetik ifadesi de buradan gelmektedir.  Kalıtım ve genetik neymiş arkadaşlar? Anne-Baba (veya ataların) özelliklerinin (saç rengi, boy uzunluğu , göz rengi , sivri zekalılık, ) oğullara,torunlara,onların da torunlarına aktarılması olayıymış.. Bu işin baş aktörü de DNA mikrochipi..

Biyokimya: Canlıların kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Bazı hastalıklar biyokimya bilimi sayesinde teşhis edilebilir. Kan tahlili ve idrar tahlili de biyokimyanın ilgi alanına girmektedir.

Taksonomi (Sistematik): Bitki ve hayvanların özelliklerine ve akrabalık derecelerine göre taksim edilmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. Biz Biyolojide Sınıflandırma ana başlığı altında bu konuyu işleyeceğiz.

Moleküler Biyoloji: Molekül düzeyinde canlıların yapısını inceleyen bilim dalıdır. Canlıları meydana getiren protein DNA ve karbonhidrat moleküllerini vitaminleri ve lipitleri bununla birlikte inorganik molekülleri de inceler.

Ekoloji: Canlıların hem birbiriyle olan ilişkilerini hem de çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Örneğin İstanbul’daki kargalar dediğimizde hem kargaların birbiriyle olan ilişkisini hem de yaşadıkları yerin İstanbul olduğunu belirtmiş olduk.

Ekoloji bizim ana ünitemiz olduğundan çok detaylı bir şekilde göreceğiz bu konuyu //inşallah diyelim bir sakatlık olmasın :)//

Mikrobiyoloji: Gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu için mikroskop gibi özel aletlerle görülebilen canlıları inceleyen bilim dalıdır. Mikro- ön eki çok küçük anlamındadır.

Parazitoloji: Parazit beslenen canlıları inceler bu canlılar üzerinde bulundukları canlıdan besinleri hazır olarak alırlar sonuçta konak olan //yani üzerine otel gibi yerleştikleri// canlıya zarar vermiş olurlar.

Etiyoloji: Canlıların davranışlarını inceleyen alt biyoloji bilim dalımızdır.

 

Sevgili öğrencilerimiz konuyu güzelce öğrendik değil mi? ama henüz bitmedi! Sayfadaki bilgileri //kesinlikle tamamen yazma gibi bir amelelik yapmayın// özet halinde yazın 1-2 ufak not kağıdına sığacak kadar birşey olsun elinizde.
Örnek vereyim:
Biyoloji: canlıları inceleyen bilim dalı / Biyoloji canlıları inceler / Biyoloji=canlı inceleyen ağaç dalı 🙂
gibi.. bu şekilde ufacık not alın böylece herşey aklınızda kalacak..
No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort