9.Sınıf Karbonhidratlar Testi Çöz

9.sınıf biyoloji karbonhidratlar testi çöz. YGS Biyoloji karbonhidratlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler testleri çöz.

1) Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat değildir?

A) Sükroz
B) Fruktoz
C) Aminoasit
D) Nişasta
E) Selüloz

ÇÖZÜM: Cevap C dir. Aminoasit, proteinlerin yapıtaşı olup karbonhidrat değildir.

2) Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit değildir?

A) Fruktoz
B) Glikoz
C) Riboz
D) Nişasta
E) Galaktoz

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Nişasta bir polisakkarit (çoklu şeker) dir. Diğer seçenekler ise monosakkarit (tekli şeker) dir.

3) Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?

A) Sakkaroz
B) Nişasta
C) Fruktoz
D) Glikojen
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap C dir. Monosakkaritler hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküllerdir. Sindirilmelerine gerek yoktur. C seçeneğinde bulunan Fruktoz (meyve şekeri) tekli bir şeker olup, sindirilmeden hücre zarından geçebilir.

4) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde depo polisakkaritidir?

A) Nişasta
B) Glikoz
C) Glikojen
D) Kitin
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap A seçeneğidir. Nişasta bitkilerde depo polisakkaritidir.

5) Hayvanlarda depo polisakkariti olarak kullanılan GLİKOJEN nerede depolanır?

A) Böbreklerde
B) Karaciğer ve kaslarda
C) Pankreasta
D) İnce bağırsakta
E) Hücre içinde

ÇÖZÜM: Cevap B seçeneğidir. Glikojen karaciğer ve kaslarda depolanır.

6) Aşağıdakilerden hangisi çay şekeri olarak bilinen bir disakkarittir?

A) Laktoz
B) Sükroz
C) Fruktoz
D) Glikoz
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap B seçeneğidir. Sükroz (sakkaroz) çay şekeri olarak da bilinir.

7) Aşağıdakilerden hangisi maltozun formülüdür?

A) Glikoz + Galaktoz
B) Glikoz + Fruktoz
C) Glikoz + Glikoz
D) Fruktoz + Galaktoz
E)  Fruktoz + Fruktoz

ÇÖZÜM: Cevap C seçeneğidir. Maltozun formülü, Glikoz + Glikoz = Maltoz şeklindedir.

8) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde depo polisakkaritidir?

A) Nişasta
B) Glikoz
C) Glikojen
D) Kitin
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap A seçeneğidir. Nişasta bitkilerde depo polisakkaritidir.

9) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde yapıya katılan, yapısal polisakkarittir?

A) Nişasta
B) Glikojen
C) Selüloz
D) Kitin
E) Fruktoz

ÇÖZÜM: Cevap C seçeneğidir. Selüloz, bitki hücrelerinin çeperinin temel yapıtaşını oluşturmaktadır.

10) Böceklerin dış iskeletini oluşturan ve mantarlarda da bulunabilem polisakkarit çeşidi hangisidir?

A) Kitin
B) Nişasta
C) Glikojen
D) Pektin
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap A seçeneğidir. Kitin böceklerin dış iskeletini oluşturur. Ayrıca mantarlarda hücre duvarının yapısına katılır.

11) Aşağıdakilerden hangisi hayvansal bir karbonhidrattır?

A) Nişasta
B) Glikoz
C) Galaktoz
D) Kitin
E) Maltoz

ÇÖZÜM: Cevap C seçeneğidir. Galaktoz süt şekeridir, hayvansaldır.

12) Nişasta ve Glikojenin yapıtaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galaktoz
B) Deoksiriboz
C) Glikoz
D) Fruktoz
E) Riboz

ÇÖZÜM: Cevap C seçeneğidir. Glikoz nişasta ve glikojenin yapıtaşıdır.

13) Karbonhidratların yapısında hangi temel elementler mutlaka bulunmalıdır?

A) C,H,O ve N
B) C,H,O
C) C ve H
D) C,H,O,N ve S
E) C ve O

ÇÖZÜM: Cevap B seçeneğidir. Karbonhidratların yapısında C,H ve O elementleri bulunmaktadır.

9.SINIF KARBONHİDRATLAR CEVAPLI TEST ve CEVAPLARI

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort