9.Sınıf İnorganik Bileşikler Testi Çöz

9.Sınıf biyoloji inorganik bileşikler, canlıların temel bileşenleri mineraller suyun görevleri online test çöz.

1) Aşağıdakilerden hangisi suyun görevlerinden değildir?

A) Hücrelerin büyük kısmı sudan oluşur
B) Su en iyi organik çözücüdür
C) Boşaltım maddelerinin uzaklaşmasını sağlar
D) Enerji üretimi için kullanılır
E) Fotosentezde kullanılır

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Su enerji verici değildir, yani su içerek ATP sentezlenmesi mümkün değildir. Canlının besine ihtiyacı vardır enerji üretmek için.

2) Mineraller için hangisi söylenemez?

A) Hücre zarından geçebilirler
B) Kana karışabilirler
C) Enerji vericidirler
D) Vücut için hayati öneme sahiptirler
E) Eksikliklerinde çeşitli rahatsızlıklar görülür

ÇÖZÜM: Cevap C dir. Mineraller enerji verici değildir.

3) Aşağıdakilerden hangisi kalsiyumun görevidir?

A) Kemiklerin yapısına katılmak
B) Enerji vermek
C) Dişleri beyazlatmak
D) Proteinlerin yapısına katılmak
E) Besinlerin sindirimine yardımcı olmak

ÇÖZÜM: Cevap A. Kalsiyum kemiklerin yapısına katılır, kemiklere sertlik ve dayanıklılık kazandırır.

4) Aşağıdakilerden hangileri suyun özelliklerindendir?

I. Enerji verici olarak kullanılmak
II. ATP sentezini başlatmak
III. Hücre içi madde taşınmasına yardım etmek
IV. Sindirimi sağlamak (hidroliz)

A) I ve II                  B) II ve III             C) I ve III

                 D) III ve IV             E) I, II ve IV

ÇÖZÜM: Cevap D olmalıdır. Su enerji verici olarak kullanılmaz. ATP sentezini başlatması gibi bir durum söz konusu değildir. Hücre içinde maddelerin taşınması için sıvı ortamına ihtiyaç vardır, su hücrenin %90 ından fazlasını oluşturur, III doğrudur. Su sindirimi sağlar, IV de doğrudur.

5) “Kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır, kas kasılmasında sinirlerde uyartı iletiminde kanın pıhtılaşma mekanizmasında etkilidir.”

Yukarıda sözü edilen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fosfor
B) Selenyum
C) Kalsiyum
D) Çinko
E) Demir

ÇÖZÜM: Cevap C.  Sözü edilen mineral kalsiyumdur.

6) Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren maddelere …….. denir. Boş bırakılan   yere hangi sözcük gelmelidir?

A) Baz
B) Mineral
C) Asit
D) Tuz
E) Çözücü

ÇÖZÜM: Cevap C.  Suda çözündüğünde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir.

7) Kasların kasılması, uyartı iletimi ve kanın pıhtılaşması gibi önemli görevleri olan bileşiklerin genel adları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz
B) Mineral
C) Asit
D) Mineral
E) Bileşik

ÇÖZÜM: Cevap D.  Sözü edilen minerallerdir.

8) Suda çözündüğünde ortama OH- iyonu veren maddelere …….. denir. Boş bırakılan   yere hangi sözcük gelmelidir?

A) Baz
B) Mineral
C) Asit
D) Tuz
E) Çözücü

ÇÖZÜM: Cevap A.  Suda çözündüğünde ortama OH iyonu veren maddelere BAZ denir.

9) Aşağıdakilerden hangisi dişlerin yapısına katılan bir mineraldir?

A) Sodyum
B) Klor
C) Potasyum
D) Flor
E) Demir

ÇÖZÜM: Cevap D. Flor dişlerin yapısına katılır.

10) Aşağıdakilerden hangisi hem kemiklerin, dişlerin, DNA ve RNA moleküllerinin yapısına katılır?

A) Fosfor
B) Kalsiyum
C) Potasyum
D) Magnezyum
E) Bakır

ÇÖZÜM: Cevap A. Fosfor kemik diş ve nükleik asitlerin yapısına katılır.

11) Hangisi kana kırmızı rengini veren hemoglobin proteininin yapısına katılır?

A) Flor
B) Demir
C) Selenyum
D) Magnezyum
E) İyot

ÇÖZÜM: Cevap B. Demir kana kırmızı rengini veren hemoglobinin yapısına katılmaktadır.

12) Büyüme gelişme çağındaki çocukların gelişmeleri için çok önemli olan mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çinko
B) Bakır
C) Selenyum
D) Demir
E) İyot

ÇÖZÜM: Cevap A. Çinko gelişme çağındaki çocukların hızla büyümesi için çok önemli bir mineraldir.

Değerli arkadaşlar inorganik bileşikler, mineraller 9.sınıf ygs test sorularımız ve cevapları yukarıdadır. Soruları anlayarak öğrenerek çözebilmeniz dileğiyle.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort