9.Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Testi Çöz

9.sınıf canlıların ortak özellikleri testi ve soruları çöz.

1) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

A) Beslenme
B) Solunum
C) Üreme
D) Fotosentez
E) Boşaltım

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Çünkü fotosentez yeşil bitkilerde ve bazı bakteriler ile bir hücrelilerde görülür. Hayvnalarda fotosentez görülmez bu nedenle ortak özellik değildir.

2) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biridir?

A) Oksijensiz solunum
B) Aerobik solunum
C) Hücresel yapıya sahip olma
D) Fotosentez
E) Metamorfoz (başkalaşım)

ÇÖZÜM: Cevap C olmalıdır. Tüm canlılar en az bir canlı hücreden oluşmaktadır. Buna göre canlıların tamamı hücresel yapıya sahiptir ve dokuları hücrelerden oluşmaktadır.

3) Aşağıdakilerden hangileri hem hayvanlarda hem de yeşil bitkilerde ortak olarak görülen özelliklerdir?

I. Oksijenli (aerobik) solunum
II. Kendi besinini üretebilme
III. Ökaryot hücre yapısına sahip olma
IV. Oksijensiz ortamda yaşayabilme

A) I ve II                  B) II ve III             C) I ve III

                 D) II ve IV             E) I, II ve IV

ÇÖZÜM: Cevap C olmalıdır. yeşil bitkiler ve hayvanlar gelişmiş yapıya sahiptir ve ökaryot hücreler taşırlar. I doğru, II sadece bitkiler için doğrudur, III hem bitkiler hem de hayvanlar için doğrudur. IV her ikisi için de yanlıştır. Oksijensiz ortamda bu canlı grupları yaşamını sürdüremez.

4) Aşağıdakilerden hangileri tüm canlılar için söylenebilir?

I. Birden fazla hücreden oluşma
II. Gelişmiş organlar bulundurma
III. Mitokondriye sahip olma
IV. Metabolik atıkları uzaklaştırma

A) I ve III                 B) II ve IV            C) Yalnız III

                 D) Yalnız IV             E)  Yalnız II

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Bakteriler bir hücrelidir I yanlış, bir hücrelilerde organ bulunmaz II yanlış. Bakterilerde mitokondri yoktur III yanlış. Metabolik atıkların uzaklaştırılması tüm canlılar için ortak bir özelliktir. Yalnız IV doğrudur.

5) Canlılarda metabolik olaylar sonucunda çeşitli atıklar oluşur. Bu atıkların uzaklaştırılması sağlıklı bir iç denge için gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi bu olaya karşılık gelmektedir?

A) Çoğalma
B) Boşaltım
C) Metabolizma
D) Besin Üretimi
E) Anabolizma

ÇÖZÜM: Cevap B dir. Boşaltım atıkların uzaklaştırılması işlemidir. İnsanda boşaltım organı böbreklerdir.

6) Aşağıdakilerden hangisi hayvanlarda görülmezken sadece bitkilerde görülür?

A) Büyüme
B) Boşaltım
C) Solunum
D) Ototrof Beslenme
E) Metabolizma

ÇÖZÜM: Cevap D dir. Ototrof beslenme, kendi besinini üretmek demektir. Yeşil bitkiler kendi besinini üretebilirken, hayvanlar dışarıdan hazır olarak almak zorundadır.

7) Hangisi canlının ihtiyacı olan ATP enerjisinin üretimi için gereklidir?

A) Boşaltım
B) Gelişme
C) Beslenme
D) Hücresel yapı
E) Uyartıya tepki

ÇÖZÜM: Cevap C dir. Besinler ATP enerjisinin solunum yoluyla üretimi için gereklidir.

8) Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülen özelliklerden biri değildir?

A) Büyüme ve gelişme
B) Üreme ve çoğalma
C) Solunum ile ATP sentezi
D) En az bir hücreden oluşma
E) Sporla üreme

ÇÖZÜM: Cevap E dir. Üreme veya çoğalma tüm canlılarda ortak olarak görülen bir özelliktir. Buna rağmen sporla üreme sadece damarlı çiçeksiz bitkilerde ve bazı mantarlarda görülür.

Canlıların ortak özellikleri testi 9.sınıf soruları YGS biyoloji.

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ CEVAPLI TEST

 

Fem yayınları canlıların ortak özellikleri 9.sınıf biyoloji testi ve cevapları.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın

ankara escort bayan escort ankara ankara escort ankara escort